TOPTAŞ ENERJİ HAKKINDA

Şirketimiz 2006 yılında kurulmuş olup, kuruluşunu takiben YPM Elektrik Üretim A.Ş. ile yapılan sözleşme neticesinde GÖLOVA HES – KONAK HES – BEYPINAR HES – ALTUNTEPE HES – SUŞEHRİ TM ENH tesisini sözleşme tarihinden önce bitirerek kabulünü yapmıştır. İşbu hattın uzunluğu toplam 45 km, yaklaşık işlenen demir miktarı ise 415 ton olup,
230 ton çelik özlü alüminyum iletken ile birlikte ayrıca 13 km OPGW iletkeni çekilmiştir.

Daha fazla bilgi...


Bilgi ve Deneyim

Toptaş Enerji, kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar ile alanında geniş bilgi birikimine sahip, işini bilen, eğitimli, deneyimli, üretken ve etkin insan kaynağı ile yoluna devam etmektedir.

Yüksek Kalite

İş kalitesinden hiçbir şekilde taviz vermeden hizmet sunup üretim yapmayı, aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Güvenilir

Kurulduğu andan itibaren zorlu işlerin altına imzasını atan şirketimiz, hem müşterileri hem de iş ortakları açısından güvenilir ve sağlam bir çözüm noktası olma niteliğini taşımaktadır.

Çağdaş

Çağdaş yönetim uygulamalarını “üretim-hizmet” döngüsünün her noktasında etkin bir şekilde kullanmayı amaçlamış olan Toptaş Enerji, gelişmiş ve son teknolojileri kullanarak çalışır.

Toptaş Enerji 2006 yılında, yurtiçi ve yurtdışında yüksek ve orta gerilim enerji iletim ve nakil hatlarının ve elektrik dağıtım sistemlerinin, etüt, plan ve profil, elektriksel proje, aplikasyon ve kamulaştırma planlarını ve bu tesislerin yapım işlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar ile alanında geniş bilgi birikimine sahip, işini bilen, eğitimli, deneyimli, üretken ve etkin insan kaynağı ile yoluna devam etmektedir.

Amacımız Toptaş Enerji’yi alanında lider ve güçlü bir marka halini getirmektir. Bu markalaşma sürecinde, kaliteli hizmet sunup üretim yapmayı, aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Şirketimizi, yüksek ve orta gerilim enerji iletimi ve dağıtımı alanında öncü bir firma haline getirmek için taahhütlerimizi zamanında ve en iyi kalitede yerine getirmek, uzmanlık gerektiren zor projelerin üstesinden gelebilmek, kaliteli ve yetkin insan kaynağı ile çalışmak, zor koşullarda iş yapabilmek, dürüstlük çerçevesi içerisinde kalmak ana ilkelerimiz olmuştur.

Teknoloji ve çağdaş yönetim uygulamalarını “üretim-hizmet” döngüsünün her noktasında etkin bir şekilde kullanmayı amaçlamış olan Toptaş Enerji, gelişmiş ve çağdaş teknolojileri kullanarak, enerji nakil hatlarına ait projelerin, kamulaştırma planlarının ve halihazır topoğrafik haritaların hazırlanmasında birçok şirket ve kuruluşla işbirliğine dayalı işler gerçekleştirmektedir.

TOPTAŞ ENERJİ NELER YAPAR?

2006 yılında kurularak enerji iletimi ve dağıtımı alanında faaliyet göstermeye başlayan
şirketimizin sunduğu başlıca hizmetler aşağıda sıralandığı gibidir.


Etüt, Plan-Profil ve Elektrik Proje

Firmamız, yurtiçi ve yurtdışında enerji iletim ve nakil hatları ve elektrik dağıtım sistemlerine ait etüt, plan ve profil hazırlama ve elektriksel projelendirme işlerini kaliteli, dakik, sağlam ve dürüst bir çalışma anlayışı içerisinde gerçekleştirmektedir.

Daha fazla bilgi...

Enerji nakil ve iletim hatlarının projelendirilmesinin ilk aşamasında, saha üzerinde gerekli incelemeler yapılarak tesisi yapılacak olan hat için olabilecek en iyi güzergah belirlenir. Belirlenen güzergah boyunca yapılacak hattın karakteristiklerine göre tecrübeli harita mühendisleri ve topoğraflar eşliğinde hassas ölçüm cihazları ile gerekli ölçümler yapılır ve bu ölçümler sanal ortama aktarılır.


Saha üzerinde gerçekleştirilen etüt işlemlerinden sonra elde edilen sanal veriler ile harita mühendislerince hattın karakteristiğine göre ölçeklenmiş profil oluşturulur. Profil tabanında ise topoğrafların etüt sırasında tuttuğu kroki defterlerine göre hattın planı çizilir. Oluşturulan bu plan ve profil üzerine, bilgili ve tecrübeli elektrik mühendislerimiz tarafından direkler yerleştirilerek sehim şablonları çizilir. Yapılan tüm bu işlemlerin detaylı hesapları mühendislerimiz tarafından döküm olarak oluşturulur.


Firmamız, ayrı olarak sunduğu etüt ve plan-profil hizmetlerinin yanında, anahtar teslim olarak enerji nakil ve iletim hattı, şalt sahası ve elektrik dağıtım tesislerinin de projelerini hazırlamakta ve ilgili kurumlarda adınıza onay işlemlerini gerçekleştirmektedir.

EİH projeleri, "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği"ne göre, aşağıda listelenen çizim ve dökümanlar ile birlikte tarafımızca hazırlanarak ilgili kurumlara sunulmakta ve bu projelerin onayı gerçekleşene kadar kurumlarda takibi yapılmaktadır.

Enerji alınan noktadan bağlantı noktasına doğru, yatayda 1/2000, düşeyde 1/500 ölçeğinde some noktaları ve nihayet direkleri bayrak işaretleriyle belirtilmiş olarak milimetrik kareli kağıda tarafımızca hazırlanmaktadır.

Başlangıç ve nihayet direkleri ile some noktalarının koordinatlarını da içerecek şekilde 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar üzerinde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Gerekli olması halinde, bağlantı noktalarını ve kablo güzergahlarını gösterecek şekilde, 1/1000, 1/2000 veya 1/5000 ölçeğiyle halihazır haritalar ya da topoğrafik planlar kullanılarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yeraltı kablolu enerji iletim hatlarında, imar planı veya kadastro paftası üzerine, her ikisinin de bulunmaması halinde topoğrafik ölçümle çizilecek halihazır plan üzerine, kablo kanalı tipi, kablo karakteristiği, uzunluğu ve giriş çıkış yaptığı düğüm noktaları gibi bilgileri içerecek şekilde 1/1000 veya 1/2000 ölçekte tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yeraltı kablolu enerji iletim hatlarında, "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği"nin 58. maddesine uygun olarak kablo karakteristiği, devre sayısı ve kanala serilme düzenine göre tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yeraltı kablolu enerji iletim hatlarında kullanılan malzemelerin ölçekli uygulama projeleri ve kesit detayları tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yeraltı kablolu enerji iletim hatlarında kullanılan kablo eklerinin, kablo çaprazlama noktalarının, kullanılan topraklama sisteminin uygulama projeleri tarafımızca hazırlanmaktadır.

Gerekli olması halinde, direk ayak kesitleri hesapları, sahada yapılan ölçümler sonucunda belirlenerek tarafımızca hazırlanmaktadır.

Direk tiplerini, direk baştan ve ara mesafelerini, direk menzillerini, direk açılarını, atlama ve geçişleri, iletken tertiplerini, izolatör tipi ve adetlerini, direk ayaklarını ve direkler ile ilgili gerekli olan açıklamaları içerecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.


Trafo merkezi ve şalt sahası projeleri, "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği"ne göre, aşağıda listelenen çizim ve dökümanlar ile birlikte tarafımızca hazırlanarak ilgili kurumlara sunulmakta ve bu projelerin onayı gerçekleşene kadar kurumlarda takibi yapılmaktadır.

Trafo merkezleri ve şalt sahalarına ait elektriksel tek hat şemaları, tesisin ilgili bağlantı noktalarını gösterir şekilde, kısa devre hesaplarına göre primer techizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içerecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Trafo merkezlerine ait primer malzeme listesi, elektriksel tek hat şeması dahilinde veya haricinde, kullanılan şalt cihazları numaralandırılıp, bu numaralar ve şalt cihazı cinsleri kullanılarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

Trafo merkezlerinin ve şalt sahalarının koordinatlarını içerecek şekilde ve uygun ölçekte tarafımızca hazırlanmaktadır.

Trafo merkezlerinin ve şalt sahalarının yerleşim planları tarafımızca hazırlanmaktadır.

Tip trafo merkezleri ve şalt sahaları kullanılmaması halinde tarafımızca hazırlanmaktadırlar.

Trafo merkezleri ve şalt sahalarında kullanılan yeraltı enerji kablolarının ve kanallarının uygulama projeleri tarafımızca hazırlanmaktadır.

Trafo merkezleri ve şalt sahalarının topraklama detay ve planları tarafımızca hazırlanmaktadır.

Proje konusu şalt sahasının gaz izoleli olması durumunda tarafımızca hazırlanmaktadır.

Trafo merkezlerinin ÇYG/YG sargılı olması halinde, 36kV kumanda odasının mimari tasarımı, kesitleri, hücre yerleşim planları tarafımızca hazırlanmaktadır.

Trafo merkezlerinin ve şalt sahalarının yıldırımdan, yangından korunma projeleri ile güvenlik sistemi projesi tarafımızca hazırlanmaktadır.


ENH projeleri, "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği"ne göre, aşağıda listelenen çizim ve dökümanlar ile birlikte tarafımızca hazırlanarak ilgili kurumlara sunulmakta ve bu projelerin onayı gerçekleşene kadar kurumlarda takibi yapılmaktadır.

Proje konusu ENH'nın kullanım amacı belirtilerek, hattın adı, kesiti, devre sayısı, uzunluğu, buz yükü bölgesi, direk ve izolatör cinsi, esas alınan yönetmelik, şartname ve diğer ilgili yayınlar, keşif yılı gibi temel bilgileri içerecek şekilde, açıklamalar kısmında, projenin gerekçeşi, bağlantı noktası ve güzergaha ilişkin bilgiler, projenin hazırlanmasına esas teşkil eden temel bilgiler ve varsa projeye özel hesaplar ile diğer belirtilmesi gereken durumlara ilişkin bilgiler detaylı biçimde yazılarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

Enerji alınan noktadan bağlantı noktasına doğru, yatayda 1/2000, iletken cinsine göre düşeyde 1/500 veya 1/400 ölçeğinde, some noktaları ve nihayet direkleri bayrak işaretiyle belirtilmiş olarak milimetrik kareli kağıda tarafımızca hazırlanmaktadır.

ENH güzergah planı paftası, başlangıç ve nihayet direkleri ile some noktalarının koordinatlarını da içerecek şekilde 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar üzerinde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Ancak, uzunluğu 1 km'nin altında olan ENH'larda güzergah planına ilave olarak ENH vaziyet planı paftası bağlantı noktalarını da gösterecek şekilde 1/1000, 1/2000 veya 1/5000 ölçeğiyle halihazır haritalar ya da topoğrafik planlar kullanılarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yeraltı kablolu enerji nakil hatlarında, imar planı veya kadastro paftası üzerine, her ikisinin de bulunmaması halinde topoğrafik ölçümle çizilecek halihazır plan üzerine, kablo kanalı tipi, kablo karakteristiği, uzunluğu ve giriş çıkış yaptığı düğüm noktaları gibi bilgileri içerecek şekilde 1/1000 veya 1/2000 ölçekte tarafımızca hazırlanmaktadır.

EKAT 58. Maddeye ve "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları"na uygun olarak kablo karakteristiği, devre sayısı ve kanala serilme düzenine göre tarafımızca hazırlanmaktadır.

Direk ve travers tiplerini, direk baştan ve ara mesafelerini, direk menzillerini, direk açılarını, atlama ve geçişleri, iletken tertiplerini, izolatör tipi ve adetlerini, direk ayaklarını ve direkler ile ilgili gerekli olan açıklamaları içerecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Hattın adı, buz yükü bölgesi, iletken karakteristiği gibi bilgileri içerecek ve hattın bulunduğu buz yükü bölgesinin kritik sıcaklık dereceleri arasında her 5°'de bir maksimum sehim değerlerini gösterecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

ENH prensip tek şeması, ana indirici merkezinden proje konusu ENH'nın bağlantı noktasına kadar tüm düğümleri ve yükleri gösterecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Hattın enerji aldığı TM'den bağlanacağı noktaya kadar hat üzerindeki bütün yükler dikkate alınarak tarafımızca hesaplanmaktadır.

TEDAŞ internet sitesinde yayınlanmakta olan kılavuzlarda yer alan askı izolatörlü taşıyıcı direklerin ağırlık menzili-rüzgar menzili bağıntısı hesaplarına ilişkin liste tarafımızca hazırlanmaktadır. Bu kılavuzlarda bulunmayan veya özel olarak kullanılan direkler için bu bağıntı TEDAŞ Yayın 2014/1'e göre ayrıca tarafımızca hesaplanır ve döküm olarak proje dahilinde sunulur.

Yeraltı enerji nakil hattı projelerinde, kısa devre hesabı yapılacak noktaya kadar tüm devre elemanlarının eşdeğer empedansı hesaplanıp buna göre kısa devre hesabı yapılarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

TEDAŞ yayınlarında kullanım menzilleri eksik bulunan veya özel olarak kullanılan direkler için, direğe etkiyen kuvvetlere direğin dayanım hesapları, iletkenlerin bu direklerin kullanıldığı aralıklarda çizilen salınım diyagramları ve havada yaklaşma hesapları tarafımızca hazırlanmaktadır.

ENH'larda, gerilim seviyesi daha yüksek olan iletim hatlarında kullanılan direk tipi ve iletkenlerin kullanılması halinde TEDAŞ ve EMO tip projelerinde bulunmayan rezistans, manyetik akı, endüktans ve reaktans hesapları, gerilim düşümü ve güç kaybı hesaplarında kullanılmak üzere elektromanyetik alanlar konusunda bilgili mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Keşif özeti, yürürlükteki "TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabı" ve "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Tesisleri Malzeme, Montaj, Demontaj ve Demontajdan Montaj Birim Fiyat Tarifleri Kitabı"na göre tarafımızca hazırlanmaktadır.

Malzeme listesi, projede kullanılan direklerin tipleri, adetleri ve ağırlıkları, askı-gergi takımları ile izolatör tipleri ve sayıları, iletken cinsi, uzunluğu ve ağırlığı, parafudr, ikaz küresi, tehlike levhası miktarları gibi bilgileri içerecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.


Kısa aralıklı veya müşterek direkli ENH projeleri, "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği"ne göre, aşağıda listelenen çizim ve dökümanlar ile birlikte tarafımızca hazırlanarak ilgili kurumlara sunulmakta ve bu projelerin onayı gerçekleşene kadar kurumlarda takibi yapılmaktadır.

Proje konusu ENH'nın kullanım amacı belirtilerek, hattın adı, kesiti, devre sayısı, uzunluğu, buz yükü bölgesi, direk ve izolatör cinsi, esas alınan yönetmelik, şartname ve diğer ilgili yayınlar, keşif yılı gibi temel bilgileri içerecek şekilde, açıklamalar kısmında, projenin gerekçeşi, bağlantı noktası ve güzergaha ilişkin bilgiler, projenin hazırlanmasına esas teşkil eden temel bilgiler ve varsa projeye özel hesaplar ile diğer belirtilmesi gereken durumlara ilişkin bilgiler detaylı biçimde yazılarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

Bağlantı noktalarını da gösterecek şekilde 1/1000, 1/2000 veya 1/5000 ölçeğiyle halihazır haritalar ya da topoğrafik planlar kullanılarak tarafımızca hazırlanmaktadır. Kablolu kısımlar olması halinde, kablo kanalı tipi, kablo karakteristiği, uzunluğu ve giriş çıkış yaptığı düğüm noktaları gibi bilgiler de vaziyet planında tarafımızca gösterilmektedir.

EKAT 58. Maddeye ve "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları"na uygun olarak kablo karakteristiği, devre sayısı ve kanala serilme düzenine göre tarafımızca hazırlanmaktadır.

Direk ve travers tiplerini, direk baştan ve ara mesafelerini, direk menzillerini, direk açılarını, atlama ve geçişleri, iletken tertiplerini, izolatör tipi ve adetlerini, direk ayaklarını ve direkler ile ilgili gerekli olan açıklamaları içerecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Ana indirici merkezinden proje konusu ENH'nın bağlantı noktasına kadar tüm düğümleri ve yükleri gösterecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Keşif özeti, yürürlükteki "TEDAŞ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabı" ve "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Tesisleri Malzeme, Montaj, Demontaj ve Demontajdan Montaj Birim Fiyat Tarifleri Kitabı"na göre tarafımızca hazırlanmaktadır.


YG/AG dağıtım şebekesi ve dağıtım merkezi (DM) projeleri, "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği"ne göre, aşağıda listelenen çizim ve dökümanlar ile birlikte tarafımızca hazırlanarak ilgili kurumlara sunulmakta ve bu projelerin onayı gerçekleşene kadar kurumlarda takibi yapılmaktadır.

Hazırlanacak projenin kapsamına göre mevcut ve yeni şebekeye ilişkin bilgileri, yeni şebeke projesinin hazırlanma gerekçeleri, projenin hazırlanmasına esas teşkil eden ve tesisi her yönüyle tanıtan genel ve teknik bilgileri, keşif yılını, esas alınan yönetmelik, şartname ve diğer ilgili yayınları ve varsa projeye özel hesaplar ile diğer belirtilmesi gereken durumlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

Kabin tipi ve direk tipi trafoların tek hatlı ayrıntılı şalt şemaları, trafo tipleri, numaraları, adları, güçleri, üzerinde kesit altında metre veya kilometre biriminde uzunluk bilgisiyle hatlar ve kablolar, normal işletmede açık tutulan cihazlar, yönü okla belirtilerek hat çizgisi, cihazların kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer teçhizat karakteristikleri gibi bilgileri içerecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

AG tek hat şemaları, tesisin AG kısa devre hesaplarına göre teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemlerini içeren, en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren kesici teknik özellikleri ve koruma kilitlemeleri ile birlikte kablo metrajlarını ve kesitlerini gösterecek şekilde yürürlükteki şartnamelere uygun olarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

Dağıtım merkezlerine ait primer malzeme listesi, YG tek hat şeması dahilinde veya haricinde, kullanılan şalt cihazları numaralandırılıp, bu numaralar ve şalt cihazı cinsleri kullanılarak tarafımızca hazırlanmaktadır.

1/50, 1/75 ve 1/100 ölçekli olarak dağıtım trafoları ve dağıtım merkezlerine ait binaların planı üzerinde, dağıtım trafosu, YG teçhizatı ve AG panosunun yerleşimi ile YG hatlarının giriş-çıkışlarını gösterecek şekilde tarafımızca hazırlanmaktadır.

YG ve/veya AG malzeme seçimine esas olmak üzere, ilgili indirici merkezinden itibaren maksimum koşullar esas alınarak, projenin kapsamına göre YG ve/veya dağıtım transformatöründen itibaren AG kısa devre hesapları tarafımızca yapılmaktadır.

TEDAŞ'ın internet sitesinde yayınlanmakta olan yürürlükteki "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Proje Teknik Şartnamesi"ne ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak, YG şebekesinin üstündeki tüm yükler dikkate alınarak bağıl gerilim düşümü ve güç kaybı hesapları tarafımızca yapılarak, kullanılan iletkenlerinin kesitlerinin akım taşıma kapasitelerinin uygunluğu kontrol edilmektedir.

TEDAŞ'ın internet sitesinde yayınlanmakta olan yürürlükteki "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Proje Teknik Şartnamesi"ne ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak, proje konusu transformatöre bağlı kurulu güç ve eşzamanlılık faktörü göz önünde bulundurularak tarafımızca hesaplanmaktadır.

TEDAŞ'ın internet sitesinde yayınlanmakta olan yürürlükteki "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Proje Teknik Şartnamesi"ne ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak, AG şebekesinin üstündeki tüm yükler dikkate alınarak bağıl gerilim düşümü ve güç kaybı hesapları tarafımızca yapılarak, kullanılan iletkenlerinin kesitlerinin akım taşıma kapasitelerinin uygunluğu kontrol edilmektedir.

TEDAŞ'ın internet sitesinde yayınlanmakta olan yürürlükteki "TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Proje Teknik Şartnamesi"ne ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak, proje konusu transformatörün sekonder devresinde arzu edilen güç faktörüne ulaşabilmek adına, transformatör üzerindeki talep güç ve harmonikler dikkate alınarak hesaplanır.

Kamulaştırma Planları

Firmamız enerji iletim ve nakil hatlarının projelerinin yanında, onaylanan projelerine göre bu hatların kamulaştırma planlarını hazırlayıp ilgili planların takibini yaparak ve gerekli görülen izinleri alarak kamulaştırma projesi işlerini gerçekleştirir.

Daha fazla bilgi...

Kamulaştırma Projeleri

Enerji iletim ve nakil hatlarının elektriksel projelerinin ilgili kurumlarca onaylanmasının ardından, onaylanan elektrik projesi esas alınarak, tesisin inşasına geçilmeden önce, tesis dahilinde bulunan direk yerlerinin ilgili kurumlar adına kamulaştırılması ve tesis güzergahında irtifak haklarının alınması adına kamulaştırma projeleri, "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği"ne göre hazırlanarak aşağıda listelenen çizim ve dökümanlar ile birlikte hazırlanarak ilgili kurumlara sunulup onayı gerçekleştirilir.

Sahada yapılan ölçümler sonucu elde edilen direk merkezi koordinatları ile istimlak alanları girilerek EİH veya ENH'nın gabarisi tarafımızca çizilmektedir.

Kadastrodan temin edilen tapu kayıtları ile parsellerin malik bilgileri "Netcad 7.6" yardımı ile tarafımızca hazırlanmaktadır.

EİH veya ENH'nın güzergahında bulunan kadastral altlıklar temin edilip, gerekli düzenlemeler yapılıp irtifak alanları tarafımızca hesaplanmaktadır.

Hazırlanan projelerin beyanname çıktıları talep edilen formatta tarafımızca hazırlanmaktadır.

Parsellerin detaylı krokisi tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yollarla kesişen EİH veya ENH'nın irtifak alanlarının detaylı krokisi tarafımızca hazırlanmaktadır.

Kadastral altlıkların ölçeğinde ve kurumların talep ettiği formatta direk bilgilerini, parsel sınırlarını gibi bilgilerin bulunduğu plan tarafımızca hazırlanmaktadır.

1/25000 ölçeğinde pafta üzerinde EİH veya ENH'nın gösterildiği plan tarafımızca hazırlanmaktadır.

1/25000 ölçeğinde EİH veya ENH'nın bilgileri ve köy sınırlarının bulunduğu harita tarafımızca hazırlanmaktadır.

Kurumların talep ettiği formatta vaziyet planları tarafımızca hazırlanmaktadır.

Kurumların talep ettiği formatta güzergah ölçü krokisi tarafımızca hazırlanmaktadır.

Kadastrodan temin edilen dönüşüm parametresi kamulaştırma projelerine dahil edilmektedir.

Parsellerin il, ilçe, köy, ada, parsel, yüz ölçümü, malik bilgileri, irtifak alanları ve direk yerlerinin bulunduğu detaylı tablolar tarafımızca hazırlanmaktadır.

Direklerin tipleri, coğrafi koordinatları, UTM koordinatları, UTM dilim orta meridyeni, zemin kotu ve yükseklik bilgilerinin bulunduğu tablolar tarafımızca hazırlanmaktadır.

Direk merkez koordinatları,
İrtifak köşe koordinatları,
Alan hesapları,
Teknik rapor,
Direk köşe koordinatları.

Aplikasyon ve Uygulama

Enerji iletim ve nakil hatlarının projelendirilmesi aşamasından sonra, projede belirlenen direk yerleri, hassas ölçüm cihazları ile saha üzerinde işaretlenerek direk temellerinin kazılması işine hazır hale getirilir. Gerekli olan hatlarda ise direk ayak kesitleri belirlenir.

Daha fazla bilgi...

Aplikasyon ve Uygulama

Enerji iletim ve nakil hatlarının elektriksel projelerinin ilgili kurumlarca onaylanmasının ardından, onaylanan elektrik projesi esas alınarak, tesisin inşasına geçilmeden önce, tesis dahilinde bulunan direk yerleri hassas ölçüm cihazları ile saha üzerinde belirlenerek, direk ayakları, temel ölçüleri, konsol açıları, iletken yönleri saha üzerinde tarafımızca işaretlenmektedir. Gerekli olan hatlarda ise saha üzerinde ölçümler sonucu sanal ortamda direk ayak kesiti hesapları yapılarak son durum projesi oluşturulmaktadır.

Tesislerin Yapımı ve İletken Çekimi

Enerji nakil ve iletim hattı tesislerinin projelendirilmesinin yanında bu tesislerin bir fiil yapımını da gerçekleştiren Toptaş Enerji, bu tesislerin işlerini proje ve tesis yapım işi dahil olmak üzere, söz verdiği zamanda anahtar teslim olarak bitirir.

Daha fazla bilgi...

Tesislerin Yapımı ve İletken Çekimi

Enerji iletim ve nakil hatlarının tüm projelerinin onaylanıp kabullerinin yapılmasının ardından, tarafımızca tesis inşası için gerekli olan tüm malzemeler temin edilip, deneyimli ekiplerimiz ile tesis inşaatı süreci başlatılır.

Elektrik projesi esas alınarak belirlenen direk yerlerinde temel kazı çalışmaları yapılarak direk temelleri atılır ve temellerin doğrulukları kontol edilerek gövde montajına başlanır. İletken çekiminden önce direklerin elektrik projesi esas alınarak tipleri kontrol edilir ve yapısal olarak gözden geçirilir.

İletken çekimi aşamasında, iletken çekilecek direğin kopma kuvvetlerine dayanımı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre iletkenlerin kontrollü şekilde direğe montajı tarafımızca yapılır.

İŞİN ADI KM İŞVEREN
1 380kV Egemer 380 TM - Tosçelik 380 TM EİH 16.00 ZRD MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
2 380kV Egemer 380 TM - Erzin 380 TM EİH 16.40 ZRD MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
3 154kV Mersin RES - Gezende HES TM EİH 20.00 AKDENİZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4 154kV Mardin Çimento - PS4 EİH 5.00 ORHAN GÜLPINAR LTD. ŞTİ.
5 154kV Akhisar TM - Meta Nikel TM EİH 30.00 DESAT EGE AKDENİZ LTD. ŞTİ.
6 154kV Çırakdamı HES - Ordu-Giresun DN18 Bağlantısı 27.00 ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE
7 154kV Dereli HES - Çırakdamı HES EİH 5.00 ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE
8 154kV Eskişehir TM III - ÇİMSA EİH 12.50 ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE
9 154kV Bozüyük TM - ÇİMSA EİH 14.50 ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE
10 154kV Daran HES TM - Yalnızardıç TM EİH 10.40 ARMİN ELEKTRİK A.Ş.
İŞİN ADI KM İŞVEREN
1 Dibekderesi - Kıyıkışlacık ENH 25.00 ETİSAN A.Ş.
2 Kıyıkışlacık - Akbük ENH 20.00 DATA ELEKTRİK LTD. ŞTİ.
3 Bodrum TM - Gümüşlük ENH 10.00 ETİSAN A.Ş.
4 Bodrum TM - Çevre Ring ENH 12.00 TMT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
5 Turguttepe - Milas TM ENH 20.00 ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE
6 Milas TM - Bodrum Havalimanı ENH 17.00 SEMİH YUVAKURAN
7 Dalaman TM - Köyceğiz - Döğüşbelen ENH 30.00 ETİSAN A.Ş.
8 Akyaka - Döğüşbelen ENH 25.00 ETİSAN A.Ş.
9 Ula - Akyaka ENH 10.00 ETİSAN A.Ş.
10 Demirciler HES - Muğla TM ENH 33.00 PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İŞİN ADI GÜÇ (kVA) İŞVEREN
1 Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Dahilinde Cezaevi DM 2500 IKA İZMİR OTOYOL YAPIM A.O.
2 Yaşar Bacara GES DM 2500 YAŞAR BACARA
3 Skywalk Fethiye Trafo Merkezleri 3650 KİRTUR TURİZM LTD. ŞTİ.
4 Bartın Kozcağız Barajı DM 3000 ETİSAN A.Ş.
5 Hakkari TSK Üs Bölgeleri Dağıtım Trafoları 2750 YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ.
6 Çanakkale TM - Kirazlı ENH Çevre Trafolar 2210 MSC ENERJİ LTD. ŞTİ.
İŞİN ADI KM İŞVEREN
1 ALOSBİ TM - CEZAEVİ ENH 10.00 GÜNEY İLETİŞİM LTD. ŞTİ.
2 KIYIKIŞLACIK - KAZIKLI ENH 22.00 DATA ELEKTRİK LTD. ŞTİ.
3 DEMİRCİLER HES - MUĞLA ENH 32.00 PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
4 KAVAKÇALI HES - ULA DM ENH 31.00 PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
5 GÖCEK DM - ÇÖĞMEN ENH 28.00 ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
6 ALAÇATI DM - KADIKÖY ENH 5.00 ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
7 TAŞKESİK - HİSARARDI ENH 5.00 ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
8 154kV AKHİSAR TM - META NİKEL EİH 30.00 DESAT ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ.
9 BEYOBASI HES - PAŞALAR DM ENH 5.00 PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
10 TURHAL DM - AĞCAŞAR ENH & BUZLUK SARIKAYA ENH 30.00 ARMİN ELEKTRİK A.Ş.
İŞİN ADI KM İŞVEREN
1 31.5kV 3x3/0 AWG GÖLOVA HES - KONAK HES ENH 4.00 YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2 31.5kV 3x477 MCM KONAK HES - BEYPINAR HES ENH 3.50 YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3 31.5kV 2(3x477) MCM BEYPINAR HES - ALTUNTEPE HES ENH 13.00 YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4 31.5kV 2(3x477) MCM SEVİNDİK HES - ALTUNTEPE HES ENH 1.50 YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
5 31.5kV 2(3x477) MCM ALTUNTEPE HES - SUŞEHRİ TM ENH 28.00 YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
6 34.5kV 2(3x477) MCM ALAKÖPRÜ HES - OTLUCA TM ENH 10.50 ENERSE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
7 34.5kV 2(3x477) MCM KARADAĞ RES - ÇEŞME HAVZA TM ENH 11.50 ENERSE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
8 34.5kV 3x3/0 AWG KILCAN HES - YENİ DM ENH 4.00 ENERSE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

BLOGUMUZDAN SON YAZILAR

Blogumuzda, enerji sektöründe sıkça merak edilen konuları ele alıyoruz.


Elektriksel Potansiyel Fark (Voltaj) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kategori: Elektrik Dersleri

Bu yazımızda elektriksel potansiyel farktan (voltaj), elektrik alan ve voltaj ilişkilerinden bahsederek elektrik alanların yaşadığımız evrene olan etkilerinden bahsedecek, elektrostatik için temel varsayımlar ortaya atarak devre teorisi …

Devamını okuyun →

Elektrik Alan Nedir? Nasıl Oluşur? Nasıl Hesaplanır?

Kategori: Elektrik Dersleri

Bu yazımızda elektrik alanların tam olarak ne olduklarını, nasıl oluştuklarını ve niceliklerinin nasıl hesaplandığından bahsedeceğiz. Elektrik yüklü parçacıkların birbirleriyle nasıl etkileştiklerini ve bu parçacıklara etkiyen …

Devamını okuyun →

Trafo Nedir? Ne İşe Yarar? Çeşitleri Nelerdir?

Kategori: Trafolar

Trafo veya tam adıyla transformatör, elektrik enerjisinin niceliklerini dönüştürmeye yarayan bir elektriksel devre elemanıdır. Trafo ve transformatör kelimeleri, bu cihazın İngilizce’de kullanılan adı olan “transformer” …

Devamını okuyun →

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Aşağıdaki iletişim bilgilerimizi kullanarak veya iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Mesajınız gönderildi. Teşekkür ederiz.